Nadační fond Internet mládeži
Zakladatelé


Nadační fond vznikl 8. 4. 2003. Jeho zakladateli jsou Informační centrum oddílů a klubů (ICOK) a ing. Svatobor Fuček, který je otcem ředitele ICOK ing. Miloslava Fučka, který byl jedním z hlavních iniciátorů založení nadačního fondu.

Důvodem založení tohoto nadačního fondu je, že dosud žádný takto zaměřený nadační fond ani nadace v České republice není a že aktivity provozované v tomto směru se financují jen velice těžko. To může z vlastní zkušenosti potvrdit ICOK, který provozuje několik internetových projektů.


© 2007 Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT - Programování ; © 2007 Jiří Špaček - Návrh, grafika, XHTML & CSS kóding .