Nadační fond Internet mládeži
Grantový program


Nadační fond Internet mládeži
vyhlašuje opakovaně veřejný grantový program.


Pro granty byly vypsány tyto tématické okruhy:
A: Internetové soutěže pro děti do 15 let
B: Internet a reálný volný čas dětí a mládeže do 18 let.

Jedná se o malé granty v částce do max. 5.000,-- Kč. Aktuální informace o právě vypsaných grantech a jejich výsledcích, hledejte v Aktualitách - novinkách.

Nadační fond mimo veřejných grantů uděluje i granty svému zřizovateli Informačnímu centru oddílů a klubů na projekty, kterými se stává spolupartnerem. Dlouhodobě jsou takto podporovány zejména tyto projekty:
1) Portál Osídlení - projekt obsahuje nejenom portál pro děti z dětských domovů a rodin Osídlení, ale mezi jeho cíle patří i připojení počítačů v dětských domovech, které mají nedostatečné počítačové vybavení s nedostatečným přístupem k Internetu pro děti, proškolení dětí i pracovníků z osobní bezpečnosti na Internetu.
2) Internetstudio pro děti a mládež, které provozuje Informační centrum oddílů a klubů v Praze 4 s programem pro děti a mládež (kroužky Internetu, příměstské internetové tábory apod.).
© 2007 Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT - Programování ; © 2007 Jiří Špaček - Návrh, grafika, XHTML & CSS kóding .