Nadační fond Internet mládeži
Poslání nadačního fondu

Účelem nadačního fondu je podpora rozvoje internetových projektů a aktivit, které podporují aktivní a tvůrčí přístup dětí a mládeže k Internetu v jejich volném čase.


Nadační fond bude podporovat aktivity na Internetu:

1. které jsou tvůrčí, tzn. jsou do nich přímo aktivně zapojeny tvůrčím způsobem děti a mládež nebo jsou proně tvořeny za účelem jejich aktivní zábavy na Internetu, která rozvíjí jejich dovednosti (z her např. logické hry),

2. které jsou informační a napomáhají k efektivnějšímu využití volného času dětí a mládeže (např. různé informační servery),

3. které umožňují přístup dětem a mládeži na Internet s důrazem na jejich výchovné působení, které bude podporovat body 1 a 2.

© 2007 Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT - Programování ; © 2007 Jiří Špaček - Návrh, grafika, XHTML & CSS kóding .